Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom:
Implementácia inteligentných inovácií v spoločnosti STAVOPLAST, spol. s r.o."

  1. Výzva na predloženie cenovej ponuky, (PDF, 836 kB) - zverejnené 8.4.2019
  2. Špecifikácia Vstrekolis 5500 1, 5500 2, 8000, (PDF, 8.9 MB) - zverejnené 8.4.2019
  3. Kúpna zmluva Stavoplast, (PDF, 584 kB) - zverejnené 8.4.2019
  4. Záznam z prieskumu trhu, (PDF, 306 kB) - zverejnené 29.4.2019
  5. Publicita projektu, (PDF, 571 kB) - zverejnené 9.6.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom:
Implementácia inteligentných inovácií v spoločnosti STAVOPLAST, spol. s r.o. – Softvér na zber údajov"

  1. Záznam z prieskumu trhu, (PDF, 311 kB) - zverejnené 13.5.2020

© 06/2008 Stavoplast spol. s r.o., stránka bola vytvorená firmou GrandCom