• Výrobný proces je uskutočňovaný  na najmodernejšej technológií

  • 85% výrobnej technológie tvoria vstrekovacie lisy od fy ARBURG

 


© 06/2008 Stavoplast spol. s r.o., stránka bola vytvorená firmou GrandCom