STAVOPLAST spol. s r.o. bola založená v r. 1994.Základným zámerom firmy je vyrábať plastové výrobky technológiou vstrekovaním, pre všetky priemyselné odvetvia. Využitie dlhoročných teoretických i praktických znalostí jednotlivých pracovníkov spoločnosti umožňuje riešiť aj neobvyklé požiadavky zákazníkov.

Od založenia do dnes prešla firma rôznymi zmenami. Najvýraznejšou zmenou je modernizácia strojného parku. V súčasnosti je výrobný proces zabezpečovaný technológiou plne riadenou počítačom, čo zaručuje vysokú kvalitu výsledného produktu.

I vďaka tomu fa STAVOPLAST získala v roku 2004 certifikát kvality EN ISO 9001.

Meno STAVOPLAST je spojené s viacerými odvetviami nášho priemyslu, ako napr. potravinársky, stavebný, automobilový, nábytkársky, ale i zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.

V súčasnosti sa s produktmi zo STAVOPLAST–u môžete stretnúť doslova na každom kroku doma, ale aj v zahraničí.

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom:
Implementácia inteligentných inovácií v spoločnosti STAVOPLAST, spol. s r.o."

  1. Výzva na predloženie cenovej ponuky, (PDF, 153 kB) - zverejnené 8.4.2019
  2. Špecifikácia Vstrekolis 5500 1, 5500 2, 8000, (PDF, 8.9 MB) - zverejnené 8.4.2019
  3. Kúpna zmluva Stavoplast, (PDF, 584 kB) - zverejnené 8.4.2019
  4. Záznam z prieskumu trhu, (PDF, 115 kB) - zverejnené 29.4.2019


© 06/2008 Stavoplast spol. s r.o., stránka bola vytvorená firmou GrandCom